INFORMACIÓ LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El domini www.industrialgines.com i tots els subdominis associats (www.step.industrialgines.com) pertanyen a Industrial Ginès, S.A. NIF: A17045568 amb domicili a Girona, carrer Barcelona, 202, 17005 Girona (igsa@industrialgines.com) inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 283, Llibre 201, Secc. 3a., Foli 1, Full 3440, Incrip. 1a.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquests dominis , així com tots els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos , marques, noms comercials, logotips i programes informàtics, són propietat d’Industrial Ginès, S.A. o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars.

Queda prohibit qualsevol tipus de reproducció, modificació i distribució dels continguts mitjançant qualsevol tipus de suport sense permís explícit d’Industrial Ginès, S.A.

S’autoritza establir enllaços, hipervincles o links, des d’altres webs.

Industrial Ginès, no es responsabilitza de la informació ni de la resta de continguts de qualsevol tipus integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines del domini industrialgines.com mitjançant enllaços, hipervincles o links.

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda prohibida la seva distribució i utilització en finalitats comercials.

Operacions de Venda

Les operacions de venda s’entendran realitzades per Industrial Ginès, S.A. NIF: A17045568 amb domicili a Girona, carrer Barcelona, 202, 17005 Girona, tel: +34 972413600 Fax: +34 972212080

Les operacions de compra només les podran realitzar clients de Industrial Ginès que hagin demanat a l’empresa aquest servei.

Cada client tindrà un usuari i contrasenya que l’identifica i li permetrà accedir de forma exclusiva a les seves dades, així com els seus preus i descomptes personalitzats.

Totes les transaccions estan protegides mitjançant un certificat digital o SSL (Secure Sockets Layer)

Tots els productes que s’ofereixen així com els seus preus, apareixen explícitament a les pàgines web.

Per qualsevol dubte, modificació o cancel·lació es poden adreçar a

Industrial Ginès, S.A.
carrer Barcelona, 202,
17005 Girona,
tel: +34 972413600
Fax: +34 972212080.

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES DADES

Industrial Ginès compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Industrial Ginès, S.A. disposa d’un fitxer amb les dades de caràcter personal de tots els clients facilitades de forma voluntària pels mateixos. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades.

Industrial Ginès ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, a fi d’evitar, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Tornar